Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Maldų už negimusius kūdikius diena (2015-11-23)
Paskelbta: 2015-11-26 15:34:28

Lapkričio 23 – ioji - Negimusio kūdikio diena, nes 1955 m. būtent tą dieną Lietuvoje buvo įteisinti abortai. Praėję dešimtmečiai pasiglemžė tūkstančius negimusių gyvybių. Šia liūdna proga kunigas Renaldas Šumbrauskis pakvietė adoracijos valandai Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų bažnyčioje. Jam talkino parapijos Motinų Maldoje grupė, kuri pravedė maldą Viešpaties akivaizdoje su giesmėmis ir skaitiniais.

Šlovinimo maldoje pavedėme savo rūpesčius, kentėjimus ir troškimus į Jėzaus glėbį, nes Jis geriausiai žino ko labiausiai reikia mūsų vaikams. Po adoracijos vyko Šventųjų Mišių auka negimusių kūdikių bei motinų, kurios šiuo metu išgyvena netekties skausmą bei atgailos ir susitaikinimo laiką, intencijomis… Visuotinėje maldoje prašėme Kristaus gyvybės viso pasaulio žmonėms, kad mirtis neturėtų galios virš mūsų ir kad jos žodis nebūtų paskutinis. Prieš Aukos liturgiją kunigui, kuris atstovauja Jėzui Kristui ir pats yra “alter Christus”, buvo įteikta pintinėlė su vaikų vardais. Keletą savaičių parapijos tikintieji turėjo galimybę ant baltų popieriaus apskritimų įrašyti savo vaikų, krikšto vaikų arba negimusių vaikų vardus ir tądien vienytis Eucharistijos liturgijoje su jais ir už juos. 

Ingrida Atkočiūnienė 


Malda Įsčių gyvybės Motinai

Negimusių vaikų Motina, priglausk savo nekalčiausiame glėbyje
Visus mažutėlius nužudytus žmogiško žiaurumo.
Tavo nekalčiausioji ir kenčianti širdis
Tebūna pilna Dieviško Gailestingumo mažiesiems nekaltiesiems kankiniams,
Ir atgailos malonės tiems, kurie įvykdo ir bendradarbiauja abortuose.
Garbinamoji dangiškojo Vaisiaus Motina, Žmogiškumo Motina,
Kuriai žemėje pats Dievas patikėjo misiją tapti Jo Sūnaus Motina.
Tave meldžiame, padėk nuraminti visų negimusių vaikelių tėvų ir motinų širdis.
Melski už motinas, kurios abortavo savo vaikus ir išplėšė iš įsčių Dievo kūrinį.
Nuvalyk per maldą augantį skausmo ir netekties dyglį, kylantį iš nutrauktų gyvybių šauksmo.
Pasirūpink, panaikink pasaulyje neapykantą gyvybei, vaikams, nekaltybei,
taikai, žmogaus kilnumui.
Pasirūpink, Skaisčiausioji ir Nekalčiausioji Motina.
Užtark, būdama taip arti mūsų Dangiškojo Tėvo,
Kad galėtų nužengti į šį pasaulį
Vaikystės ir pasitikėjimo Dievu dovana.
Kad galėtumėme būti taip kaip ir Jėzus – tavo glėbyje,
Būti… Ramūs ir nurimę,
Lyg vaikai besiveržiantys į savo motinos glėbį.
Kad galėtumėme viltis dabar ir visados. Amen.

aukštyn