Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Neokatechumenų bendruomenės konvivencija (2015 11 19-22)
Paskelbta: 2015-11-26 11:14:52

Apvainikuodama besibaigiančius liturginius metus Neokatechumeninio Kelio bendruomenė priešpaskutinį lapkričio savaitgalį praleido Šv. Jono Krikštytojo rekolekcijų namuose Kaune. Nuo ketvirtadienio vakaro iki sekmadienio popietės broliai ir seserys gyveno konvivencijos (con vivere – gyventi kartu) dvasia ir maldos dienotvarke, kad vis labiau būtų vienos minties ir vienos širdies. Kas rytą pradėdama rytmetiniu šlovinimu bendruomenė giedojo psalmes, klausėsi katechezių santuokos šventumo, neišardomumo bei kitomis kūno teologijos temomis, įdėmiai klausėsi Dievo Žodžio, skrutavo Šventojo Rašto tekstus pagal Neokatechumeninio Kelio iniciatorių pateiktas nuorodas, adoravo Viešpatį širdies maldoje.

Visą penktadienį paskyrę susitaikinimo išgyvenimui pavakarę šventė atgailos liturgiją, kurią vedė kun. Remigijus Kuprys ir mielai bei džiugiai sutikęs pasitarnauti kun. Kęstutis Rugevičius. Šeštadienio konvivencija kvietė į darbą grupėse apmąstant šeimos gyvenimo ir tikėjimo situaciją šiandieniniame pasaulyje, o vakare, jau saulei nusileidus, bendruomenės broliai ir seserys sulaukė savaitgalio buvimo kartu kulminacijos – iškilmingos Eucharistijos, kuria sutiko Kristaus Karaliaus šventę. Įstabiai Eucharistijos liturgijai pirmininkavo gerbiamas klebonas Renaldas Šumbrauskis. Paskui bendruomenė savo meile ir bičiulyste dalinosi prie vaišių stalo bendroje agapėje. Sekmadienis, pradžiuginęs pirmuoju sniegu, užbaigė konvivencijos šventimą šlovinimo giesmėmis ir ramybės palinkėjimais.

Ingrida Atkočiūnienė

aukštyn