Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos vaikų Pirmosios Eucharistijos šventė (2015-05-12)
Paskelbta: 2015-05-14 08:23:20

Š. m. gegužės mėn. 12 d. Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčioje vyko Kauno Jono Laužiko spec. mokyklos moksleivių pirmoios Eucharistijos sakramento priėmimo šventė. Šv. Mišias už visą mokyklos bendruomenę aukojo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Eucharistijos pradžioje 34 vaikai, lydimi tėvelių, globėjų, kitų mokyklos bendruomenės narių, buvo iškilmingai įlydėti į šventovę. 

Ruošiantis svarbiam jų dvasinio gyvenimo momentui, dalis vaikų prieš Šv. Mišias, talkinant kun. Jonui Račaičiui, pasinaudojo Atgailos sakramentu. Homilijoje kunigas Renaldas Šumbrauskis kvietė visus aktyviai savo gyvenimo draugystei su Jėzumi. Po Komunijos dalinimo mokyklos mažiausiems mokiniams buvo suteiktas specialus palaiminimas. Vaikams pritaikytas katechezes vedė tikybos mokytoja Viktorija Valatkienė. 

Parapijos inf.

aukštyn