Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Vyskupo Kęstučio Kėvalo paskaita (2015-02-25)
Paskelbta: 2015-02-27 08:32:52

Š. m. vasario 25 d. vakare Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų parapijos salėje vyko susitikimas su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Paskaitos tema: "Egzistencinių atsakymų paieška moksle ir tikėjime". Susitikimas, kuriame dalyvavo beveik septynios dešimtys dalyvių, prasidėjo nuo šlovinimo giesmės. Renginio programą ruošė ir moderavo Šiluvos draugijos nariai Giedrius ir Laura.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas savo kalboje palietė žmogaus prasmės paieškos klausimą, nuo kurio atsakymo priklauso tiek žmogaus gyvenimo patirtis, tiek jo gyvenimo kokybė. Prelegentas sugretino mokslui ir religijai keliamus uždavinius atrandant tiesą bei sąryšį tarp mokslo ir religijos. Jis atvirai liudijo apie savo gyvenimišką patirtį, kurioje būtent mokslinė veikla ir eksperimentai iš dalies paskatino kunigystei.

Susitikimo antroje dalyje vysk. Kęstutis Kėvalas atsakinėjo į dalyvių klausimus. Susitikimą vainikavo bendros vaišės ir galimybė pratęsti diskusiją bei išsakyti savo asmenines įžvalgas. Pabaigoje klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis bendruomenės vardu padėkojo vysk. Kęstučiui Kėvalui už parapijai skirtą laiką. 

Nuotraukas rasite čia >>>.


Parapijos informacija

aukštyn