Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Pasaulinės ligonių dienos minėjimas (2015-02-11)
Paskelbta: 2015-02-13 17:26:51

VšĮ „Kauno klinikinės (buv. Kauno Raudonojo Kryžiaus) ligoninės“ koplytėlėje buvo aukojamos šv. Mišios už ligonius, sergančius, slaugytojus ir gydytojus. Šv. Mišias aukojo kapelionas kun. Renaldas Šumbrauskis, kuris homilijoje priminė pop. Pranciškaus mintis, išsakytas minint 23-ąją Pasaulinės ligonių dieną. Eucharistijoje šalia ligoninėje besigydančiųjų dalyvavo parapijos Šiluvos draugijos atstovai, Kauno Jono Laužiko specialiosios, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytojos su grupele mokinių. Po Šv. Mišių prisijungus gausesniam gimnazistų būriui, visi draugiškai pasklido po palatas, kuriose lankė ligonius, dalino rankų darbo angelus linkėdami kūniškos bei dvasinės sveikatos. Ligoniai buvo nepaprastai sujaudinti bei dėkingi už jiems parodytą jaunimo dėmesį. 

Parapijos inf.

aukštyn