Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Sutvirtinimo sakramentas

Jaunuolių ruošimas Sutvirtinimo sakramentui KARMELITŲ BAŽNYČIOJE

  • Norintieji (nuo 15 metų) priimti Sutvirtinimo sakramentą, kreipiasi rugsėjo-spalio mėn. į parapijos raštinę (bažnyčioje). Tuo metu sudaroma pasiruošimo grupė, kuriai vadovauja parapijos katechetė, talkina jaunimo savanoriai. 
  • Sutvirtinimui gali ruoštis tie katalikai, kurie yra pakrikštyti ir priėmę Pirmąją Komuniją.
  • Rengiantis Sutvirtinimo sakramentui naudojama Kauno arkivyskupijos Katechetikos Metodinio Centro rekomenduojama programa bei metodine medžiaga, vedamas "Alfa" kursas jaunimui.
  • Užsiėmimai vyksta antradieniais 16.00 val. spalio - gegužės mėn. vieną kartą savaitėje parapijos salėje (Gedimino g. 5A, antrame aukšte).
     

suaugusiųjų ruošimas sutvirtinimo sakramentui karmelitų bažnyčioje

  • Sutvirtinimui gali ruoštis tie katalikai, kurie yra pakrikštyti ir priėmę Pirmąją Komuniją bei Atgailos sakramentą.
  • Suaugusieji Sutvirtinimui ruošiami vedant ''Alfa'' kursą suaugusiems. 
aukštyn