Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

Sutvirtinimo sakramentas

Jaunuolių ruošimas Sutvirtinimo sakramentui KARMELITŲ BAŽNYČIOJE

  • Norintieji (nuo 15 metų) priimti Sutvirtinimo sakramentą, kreipiasi rugsėjo-spalio mėn. į parapijos raštinę (bažnyčioje). Tuo metu sudaroma pasiruošimo grupė, kuriai vadovauja parapijos katechetė, talkina jaunimo savanoriai. 
  • Sutvirtinimui gali ruoštis tie katalikai, kurie yra pakrikštyti ir priėmę Pirmąją Komuniją.
  • Rengiantis Sutvirtinimo sakramentui naudojama Kauno arkivyskupijos Katechetikos Metodinio Centro rekomenduojama programa bei metodine medžiaga, vedamas "Alfa" kursas jaunimui.
  • Užsiėmimai vyksta antradieniais 16.00 val. spalio - gegužės mėn. vieną kartą savaitėje parapijos salėje (Gedimino g. 5A, antrame aukšte).
     

suaugusiųjų ruošimas sutvirtinimo sakramentui karmelitų bažnyčioje

  • Sutvirtinimui gali ruoštis tie katalikai, kurie yra pakrikštyti ir priėmę Pirmąją Komuniją bei Atgailos sakramentą.
  • Suaugusieji Sutvirtinimui ruošiami vedant ''Alfa'' kursą suaugusiems. 
aukštyn