Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Santuoka

SAntuokai bažnyčioje reikalingi dokumentai: 

 • Asmens dokumentai.
   
 • Krikšto liudijimai ir Laisvo stovio pažyma, kuri liudija, kad anksčiau nebuvote sudarę bažnytinės santuokos. Šie dokumentai išduodami bažnyčioje, kurioje buvote pakrikštyti. 
   
 • Leidimas susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis. Šį dokumentą išduoda parapijos, kurioje gyvenate, teritorijos klebonas.
   
 • Pažyma iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus. Kursai vyksta Kauno Arkivyskupijos Šeimos centre (Papilio g. 5) arba tam tikrose Kauno parapijose. Registracija vyksta tel.8 630 96365 pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 14-18 val. arba el. paštu suzadėtiniai.kaunas@kaunoarkivyskupija.lt Čia suteikiama visa reikalinga informacija bei atliekama registracija.  
   
 • Sutvirtinimo sakramento pažymėjimai arba jų kopijos.
   
 • Būtina žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes, adresus.
   
 • Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti bažnyčios raštinėje.

Sužadėtiniai, surinkę reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip 1 mėnesį prieš santuoką privalo užpildyti priešsantuokinės apklausos anketą parapijos raštinėje: Būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas.

aukštyn