Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Ligonių sakramentas

LIGONIŲ LANKYMAS namuose

Ligonių patepimo sakramentas teikiamas rimtai sergančiam ligoniui, negalinčiam vaikščioti, judėti, senyvo amžiaus tikintiesiems bei prieš sudėtingesnę operaciją.

Ligonių sakramentą sudaro Išpažintis (Atgaila), Ligonio patepimas, Šv. Komunijos priėmimas. Kunigas visada pakviečia sergantįjį rimtai atlikti išpažintį (Atgailą), jei ligonis yra sąmoningas. 

Kunigas, pačiam ligoniui arba jo artimiesiems pageidaujant, aplanko jį namuose arba gydymo įstaigose (ligoninėse, klinikose, slaugos namuose). 

Ligonio namuose paruošiamas stalas: patiesiama balta staltiesė, padedamas kryžius ar šventas paveikslas, dvi žvakės, lėkštelė su vatos gumulėliais, stiklinė vandens ir šaukštas. 

Ligonių sakramentas gali būti kartojamas, jei ligonis pasveiko, tačiau vėl susirgo ar tos pačios ligos metu labai pablogėjo sveikata. 

Dėl ligonių aplankymo jų namuose ar gydymo įstaigose būtina kreiptis į parapijos raštinę priėmimo laiku. Neatidėliotinu atveju pasikviesti kunigą galima telefonu: 8 37 201340.  

LIGONIŲ LANKYMAS VŠĮ KAUNO KLINIKINĖJE (BUV. RAUDONOJO KRYŽIAUS) LIGONINĖJE

Šv. Mišios aukojamos šeštadieniais 14.00 val. ligoninės koplyčioje (1 aukšte, administraciniame pastate Laisvės al. 17).

Šeštadieniais 9.00 - 12.00 val. parapijos savanoriai lanko ligonius ir registruoja norinčius priimti sakramentus palatoje. 

Neatidėliotinu atveju pasikviesti kunigą galima telefonu:  8 37 201340.

aukštyn