Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Bažnyčios remontas

2016 m.:
Bažnyčios rytinio ir pietinio fasado restauravimo darbai. 

2015 m.:
Bažnyčios šiaurinio ir vakarinio fasado restauravimo darbai.

2014 m.: 
Bažnyčios šiaurinio fasado restauravimo darbai. 

2013 m.: 
Bažnyčios antrojo bokšto išorinės žaibosaugos įrengimo darbai.
Bažnyčios antrojo bokšto ir vakarinio fasado restauravimo darbai.
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimo bažnyčioje darbai. 
Bažnyčios antrojo bokšto ir vakarinio fasado restauravimo darbai. 

2012 m.
Bažnyčios pirmojo bokšto išorinės žaibosaugos įrengimo darbai. 
Bažnyčios pirmojo bokšto ir fasado restauravimo darbai.
Elektrinių vargonų "Johannus" įsigijimas.
Ąžuolinių vestuvinių baldų projektavimo ir gamybos darbai.
Vitražo "Šv. Dvasia" išmontavimo, restauravimo ir sumontavimo darbai.

2011 m.:
Bažnyčios pirmojo bokšto ir fasado restauravimo darbai.
Bažnyčios 26 langų gamybos, restauravimo ir montavimo darbai.

2010 m.:
Bažnyčios medinių lauko 3 durų restauravimo darbai.
Bažnyčios pamatų hidroizoliacijos ir nuogridos įrengimo darbai.

2009 m.:
Bažnyčios pamatų hidroizoliacijos ir nuogridos įrengimo darbai.
Bažnyčios naujų lietvamzdžių sistemos gamybos darbai.
Švč. M. Marijos koplyčios remonto projektiniai darbai.
Koplytstulpio (šventoriuje) avarinės būklės likvidavimo darbai.

2008 m.:
Raštinės bažnyčios patalpoje įrengimo darbai.
Bažnyčios šventoriaus sutvarkymo projektiniai darbai.
Bažnyčios fasadų restauravimo projektiniai darbai.

2007–2008 m.:
Bažnyčios šildomų grindų įrengimo darbai.
2007 m. liepos mėn. Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčioje pradėtas įgyvendinti bažnyčios šildomų grindų įrengimo projektas. Kauno miesto savivaldybė šiam projektui skyrė 220 000 Lt. sumą. Parapijos rėmėjų, aukotojų lėšomis įsigyta granitinė grindų danga, kainavusi apie 96 000 Lt.
2008 m. vasario mėn. šildomų grindų įrengimo darbai baigti. Bažnyčioje įrengtas dujų įvadas ir dujų katilinė.

2007 m.:
Bažnyčios presbiterijos sutvarkymo darbai.
Bažnyčios šventoriaus tvoros restauravimo darbai.

2006 m.:
Parapijos dvasinio centro patalpų remonto darbai. 


Rekvizitai:

Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapija
Kodas: 191220651
AB „Swedbank“
a/s LT49 7300 0100 9544 5622 (Restauracijai)
Banko kodas: 73000
SWIFT kodas HABALT22
 

aukštyn