Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val.  - lenkų kalba
     10.00 val. - gieda jaunimo grupė
     11.30 val. - gieda sumos choras
     15.00 val. - lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. - gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais     18 val.
Antradieniais      18 val.
Trečiadieniais     18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais   18 val.
Šeštadieniais     10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

Sakramentai

 

    

Evangelijos žinios jubiliejus

KRONIKA atgal

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientų "Paskutinio skambučio" šventė (2017-05-25)
Paskelbta: 2017-05-25 17:02:30

Š. m. gegužės mėn. 25 d. ryte į Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčią rinkosi Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientai, jų tėvai ir artimieji, mokytojai, auklėtojos, vadovai.

Juos bažnyčioje iškilmingai pasitiko jaunesnieji gimnazistai. Kiekvienas abiturientas lapeliuose užrašė savo maldos Dievui intenciją.

Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, kuris homilijoje kvietė ne tik rasti savo vietą gyvenime, bet ir atrasti Dievo stebuklingą veikimą mūsų dabartyje.

Dievo Žodžio ir bendruomeninės maldos skaitymu, atnašomis rūpinosi tikybos mokytoja Alė Spiridonovienė.

Po Šv. Mišių abiturientai triukšmingai pasklido po visą Kauno Centrą tęsdami "Paskutinio skambučio" šventimą bei kelionę į gimnazijos "šventovę".

 Parapijos inf.

aukštyn