Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

III-asis Advento sekmadienis, rekolekcijos, Šv. Kryžiaus Jono atlaidai (2014-12-14)
Paskelbta: 2014-12-18 13:36:15

Š. m. gruodžio mėn. 14 d. Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė III-ąjį Advento sekmadienį, rekolekcijas bei Šv. Kryžiaus Jono atlaidus. Iškilmėje dalyvavo kun. teol. lic. Gintaras Blužas OFS.

Klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis 10.00 val. Šv. Mišiose įžiebė Adventinio vainiko trečiąją žvakę, kviesdamas gausiai susirinkusius parapijiečius tinkamai pasiruošti Kalėdų šventei ir pasinaudoti Atgailos sakramentu. Homilijoje kun. Gintaras Blužas priminė atlaidų istoriją bei kvietė pasinaudoti lengviau pasiekiamomis visuotinių atlaidų malonėmis. „Kas neturi tikėjimo, vaikščioja tarsi tamsoje. Tikėjimo šviesos pagalba galime regėti, matyti, apčiuopti tarsi kambaryje uždegus šviesą,“- kalbėjo kun. Gintaras Blužas. Šv. Mišiose giedojo VDU merginų ansamblis (vadovas Viktoras Masevičius), kuris po Eucharistijos šventimo bendruomenei dovanojo Adventinių giesmių koncertą.

11.30 val. Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Gintaras Blužas, giedojo parapijos Sumos choras. Dvasininkas homilijoje priminė pop. Pranciškaus žodžius, kad jei krikščionys vien tik gauna malones, o jomis nesidalina, jie - pūna. Po Eucharistinio palaiminimo bendruomenė kun. Gintarui plojimais dėkojo už tarnystę. 

Nuotraukas rasite čia>>>.

Parapijos inf.

aukštyn